RCKiK

 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa testów immunoenzymatycznych służących do wykrywania w ludzkiej surowicy bądź osoczu przeciwciał przeciwko krętkowi blademu - Treponema pallidum powstałych w przebiegu kiły.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (przy uwzględnieniu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem Pracownie RCKiK - KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu w mobilnym punkcie poboru krwi na bazie ambulansu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 według określonego kalendarza. Usługi będą świadczone w specjalistycznym ambulansie - w miejscach poboru: Zgorzelcu, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Bolesławcu, Gryfowie Śląskim.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa czekolady dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy. 

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (przy uwzględnieniu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej -dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 700 sztuk. 

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu w mobilnym punkcie poboru krwi na bazie ambulansu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 według określonego kalendarza. Usługi będą świadczone w specjalistycznym ambulansie – w miejscach poboru: Zgorzelcu, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Bolesławcu, Gryfowie Śląskim.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu na ekipach wyjazdowych – akcjach zewnętrznego poboru krwi w powiecie jeleniogórskim, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30do 14:30 według określonego harmonogramu.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Wałbrzychu

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu w siedzibie RCKiK w Wałbrzychu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00do 15:00 według określonego harmonogramu.

  Usługi medyczne, o których mowa wyżej będą udzielane w siedzibie RCKiK w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 31.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu na ekipach wyjazdowych – akcji zewnętrznego poboru krwi na terenie powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00do 15:00, według określonego harmonogramu.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu w mobilnym punkcie poboru krwi na bazie ambulansu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 według określonego kalendarza. Usługi będą świadczone w specjalistycznym ambulansie – w miejscach poboru: Zgorzelcu, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Bolesławcu i Gryfowie Śląskim.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa liczników do zgrzewarki CompoDock w ilości 10.000 sztuk.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu w siedzibie RCKiK w Wałbrzychu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 według określonego harmonogramu. Usługi medyczne, o których mowa wyżej będą udzielane w siedzibie RCKiK w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 31.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu na ekipach wyjazdowych - akcji zewnętrznego poboru krwi na terenie powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, codziennie od poniedziałku do piajku w godz. od 7:00 do 15:00, według określonego harmonogramu.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Zabezpieczenie przez lekarzy medycyny specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu w mobilnym punkcie poboru krwi na bazie ambulansu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 według określonego kalendarza. Usługi będą świadczone w specjalistycznym ambulansie - w miejscach poboru: Zgorzelcu, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Bolesławcu i Gryfowie Śląskim.

  Więcej
 • Przetarg ofertowy nieograniczony

  Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki PEUGEOT PARTNER, rok produkcji 2005, nr nadwozia VF3GCRHYB95167572, przebieg 288.551 km, używany, stanowiący mienie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Przetarg ofertowy nieograniczony

  Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki SKODA OCTAVIA, rok produkcji 2001, nr nadwozia TMBJG41U222600941, przebieg 453.599 km, używany, stanowiący mienie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej