rckik

RCKiK - Kierownictwo RCKiK

Kierownictwo RCKiK

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
Elżbieta Kierzek