RCKiK

Kierownictwo RCKiK

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
mgr farm. Leszek Radojewski

P.O Z-ca DYREKTORA
d/s Lecznictwa

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
lek. med. Fadi Luis Chabab