rckik

Kierownictwo RCKiK - BIP RCKiK Wałbrzych

Kierownictwo RCKiK

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
Elżbieta Kierzek