RCKiK

Kierownictwo RCKiK

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu
mgr farm. Leszek Radojewski