RCKiK

 • Przetarg nieograniczony

  Kompleksowe ubezpieczenie dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 1.000 sztuk.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem Pracownie RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych potrójnych góra – dół do pobierania i preparatyki krwi - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Remont bieżący pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Chrobrego 31 w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Zabezpieczenie specjalistycznych usług medycznych na potrzeby działalności RCKiK w Wałbrzychu w mobilnym punkcie poboru krwi na bazie ambulansu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 według określonego kalendarza.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Remont bieżący pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Chrobrego 31 w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa czekolady dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy. 

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa czekolady dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy. 

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa wagomieszarek wraz z urządzeniami niezbędnymi do radiowej transmisji danych do systemu komputerowego KRDK

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 700 sztuk..

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa liczników do zgrzewarki CompoDock na 10.000 sztuk zgrzewów.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
  • Analizator hematologiczny Micros Cobas 450T8
  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa jakościowych testów do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1+2, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) metodą chemiluminescencji oraz materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych oraz kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do automatycznych metod, służących do zwolnienia wskazanej ilości donacji i podłączeniem aparatury do systemu komputerowego posiadanego przez Regionalne
  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
  • Analizator hematologiczny Micros Cobas 450T8
  • Samochód ciężarowy Lublin - uszkodzona głowica silnika (wymaga remontu)
  • Agregat prądotwórczy - ZE 400/18/1
  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa testów immunoenzymatycznych służących do wykrywania w ludzkiej surowicy bądź osoczu przeciwciał przeciwko krętkowi blademu - Treponema pallidum powstałych w przebiegu kiły.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (przy uwzględnieniu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej.

  Więcej
 • Przetarg nieograniczony

  Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem Pracownie RCKiK - KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej