RCKiK

Zapytania ofertowe

 • Świadczenie usług obejmujących odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych w okresie 12 miesięcy, pochodzących  z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki FORD MONDEO 1,8TDCi 125 KM, używany, serwisowany, stanowiący mienie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 

  Więcej
 • Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki FORD MONDEO 1,8TDCi 125 KM, używany, serwisowany, stanowiący mienie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorców oraz osoby fizyczne.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe ZP/6/2019

  1 .Dostawa systemu do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP) w ilości nie mniejszej niż 10 pojemników płytkowych o pojemności 1000 ml składającego się z :
  - inkubatora utrzymującego żądaną temperaturę podczas przechowywania preparatów płytkowych,
  - wytrząsarki do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi. 
  2. Dostawa wytrząsarki do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi mieszczącej nie mniej niż 32 pojemniki płytkowe (KKP) o pojemności 1000ml.

  Więcej
 • Sprawowanie opieki nad systemem informatycznym Pracownie RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest "Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  w zakresie mobilne punkty poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego"

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest "Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu"

  Więcej
 • Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII wraz z dzierżawą koagulometru w okresie 24 m-cy 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadanie pt.: "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII wraz z dzierżawą koagulometru w okresie 24 m-cy".

  Z powodu błędów formalnych zapytanie zostało anulowane. Nowe zapytanie zostanie zamieszczone w terminie późniejszym.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa rollera automatycznego Hirschmann&Beilner Gmbh HST dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Wałbrzychu"

  Więcej
 • Zakup oprogramowania i sprzętu do ewidencji i przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku z wykorzystaniem systemu kodów kreskowych, łącznie z wdrożeniem, szkoleniem, świadczeniem usług serwisowych i opieką powdrożeniową dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Więcej
 • Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki FORD MONDEO 1,8TDCi 125 KM, używany, serwisowany, stanowiący mienie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe ZP/7/2018

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych dla potrzeb Regionalnego Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe ZP/6/2018

  Przedmiotem zamówienia jest remont wyznaczonych pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, wymiana okna i drzwi, wymiana wykładzin oraz wykonanie podbitki dachu.

  Więcej
 • Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki FORD MONDEO 1,8TDCi 125 KM, używany, serwisowany, stanowiący mienie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 

  Więcej
 • Dostawa analizatorów do oznaczania hemoglobiny - Hemo Control Manager, mikrokuwet i materiałów eksploatacyjnych oraz przegląd techniczny analizatorów będących własnością RCKiK w Wałbrzychu

  Więcej
 • Przedmiotem sprzedaży jest analizator hematologiczny 3-DIFF Japońskiej firmy NIHON KOHDEN

  Więcej
 • Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki FORD MONDEO 1,8TDCi 125 KM, używany, serwisowany, stanowiący mienie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe

  Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie przez WYKONAWCĘ, we współdziałaniu ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, opieki informatycznej nad oprogramowaniem Pracownie RCKiK - KRDK i oprogramowaniem wspomagającym, wdrożonym w jednostkach zamawiającego.

  Więcej