rckik

RCKiK - Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 • „Dostawa serwera  dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”

  Więcej
 • "Dostawa zgrzewarek do drenów PCV  dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu"

  Więcej
 • Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych w okresie 12 miesięcy, pochodzących  z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu"

  Więcej
 • „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzychu”

  Więcej
 • „Dzierżawa aparatu do inaktywacji  czynników chorobotwórczych w osoczu oraz płytkach krwi wraz z kompatybilnymi zestawami - w okresie do 31.12.2020” dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzychu.

  Więcej
 • Wykonanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa samochodu do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Dostawa mikrokuwet i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania poziomu hemoglobiny na analizatorach Hemo Control Manager oraz przegląd techniczny analizatorów będących własnością RCKiK w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy

  Więcej
 • Sprawowanie opieki nad systemem informatycznym Pracownie RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz) z możliwością zawieszania UKKCz w roztworze wzbogacającym, wraz z płynami niezbędnymi do wykonania określonej liczby procedur oraz dzierżawą jednego separatora komórkowego - w okresie 12 miesięcy.

  Więcej
 • Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Świadczenie usług obejmujących odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych w okresie 12 miesięcy, pochodzących  z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki FORD MONDEO 1,8TDCi 125 KM, używany, serwisowany, stanowiący mienie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 

  Więcej
 • Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki FORD MONDEO 1,8TDCi 125 KM, używany, serwisowany, stanowiący mienie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Zapraszamy do składania ofert przedsiębiorców oraz osoby fizyczne.

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe ZP/6/2019

  1 .Dostawa systemu do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP) w ilości nie mniejszej niż 10 pojemników płytkowych o pojemności 1000 ml składającego się z :
  - inkubatora utrzymującego żądaną temperaturę podczas przechowywania preparatów płytkowych,
  - wytrząsarki do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi. 
  2. Dostawa wytrząsarki do mieszania pojemników z preparatami płytkowymi mieszczącej nie mniej niż 32 pojemniki płytkowe (KKP) o pojemności 1000ml.

  Więcej
 • Sprawowanie opieki nad systemem informatycznym Pracownie RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest "Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  w zakresie mobilne punkty poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego"

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest "Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu"

  Więcej
 • Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII wraz z dzierżawą koagulometru w okresie 24 m-cy 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadanie pt.: "Dostawa odczynników wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania oznaczeń czynnika VIII wraz z dzierżawą koagulometru w okresie 24 m-cy".

  Z powodu błędów formalnych zapytanie zostało anulowane. Nowe zapytanie zostanie zamieszczone w terminie późniejszym.

  Więcej