rckik

Dane teleadresowe - BIP RCKiK Wałbrzych

Dane teleadresowe

Telefony czynne całą dobę (Dział Ekspedycji):

74 664 63 10

74 664 63 11

74 664 63 15

Awaryjny telefon komórkowy:

667 882 000

Awaryjny telefon stacjonarny:

74 84 25 914

 

DYREKTOR NACZELNY

tel. 74 664 63 19

e-mail: dyrektor@rckik.walbrzych.pl

Sekretariat

tel. 74 664 63 19

fax. 74 842 59 16

e-mail: sekretariat@rckik.walbrzych.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

tel. 74 664 63 17

e-mail: e.staniorska@rckik.walbrzych.pl

 

P.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

tel.: 74 664 63 13

e-mail: s.sekula@rckik.walbrzych.pl

 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

tel. 74 664 63 14

e-mail: dzj@rckik.walbrzych.pl

 

DZIAŁ DAWCÓW I POBIERANIA

e-mail: dpk@rckik.walbrzych.pl

Rejestracja Dawców

tel.74 664 63 45

Pracownia Pobierania Krwi i Osocza

tel.74 664 63 38

Ekipy Wyjazdowe

Ekipa 1 Ambulans 

tel. 697 667 866

Ekipa 3 Ambulans 

tel. 603 188 252

Ekipa 2

tel. 695 656 665

Ekipa Kłodzko

tel. 74 865 12 43

tel. 74 867 16 62

e-mail: klodzko@rckik.walbrzych.pl

Ekipa Jelenia Góra

tel. 75 764 64 26

e-mail: jeleniagora@rckik.walbrzych.pl

Ekipa Bogatynia

tel. 75 773 20 31

57 57 57 940

e-mail: bogatynia@rckik.walbrzych.pl

Promocja

tel. 74 664 63 16

e-mail: promocja@rckik.walbrzych.pl 

 

Skrzynka dla ozdrowieńców COVID-19: ozdrowieniec@rckik.walbrzych.pl

 

DZIAŁ LABORATORYJNY

e-mail: serodiagnostyka@rckik.walbrzych.pl

Pracownia Serologicznych Badań Konsultacyjnych

tel.74 664 63 21

Pracownia Serologiczna Grup Krwi

tel.74 664 63 37

Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

tel.74 664 63 41

Pracownia Biologii Molekularnej

tel.74 664 63 20

 

DZIAŁ PREPARATYKI I EKSPEDYCJI

tel.74 664 63 25

e-mail: dpe@rckik.walbrzych.pl

Ekspedycja Krwi

tel.74 664 63 10, 11, 15

Pracownia Preparatyki Krwi

tel.74 664 63 24

 

DZIAŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

tel.74 664 63 14

tel.74 664 63 18

e-mail: dzj@rckik.walbrzych.pl

Pracownia Kontroli Jakości

tel.74 664 63 33

e-mail: dzjkj@rckik.walbrzych.pl

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA

tel.74 664 63 22

e-mail: ksiegowosc@rckik.walbrzych.pl

Księgowość

tel.74 664 63 29

Kasa

tel.74 664 63 31

 

DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI

tel.74 664 63 17

e-mail: dzl@rckik.walbrzych.pl

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

tel.74 664 63 51

e-mail: administracja@rckik.walbrzych.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 74 664 63 35

Sekcja Techniczno-Transportowa

tel.74 664 63 26

Sekcja Kadr

tel. 74 664 63 27

e-mail: kadry@rckik.walbrzych.pl

Sekcja Informatyczna

tel.74 664 63 34

e-mail: it@rckik.walbrzych.pl
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Doręczanie dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Dostarczania dokumentów elektronicznych do RCKiK:

  • osobiście, na elektronicznych nośnikach danych,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.walbrzych.pl,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej RCKiK: /RCKiK_Walbrzych/SkrytkaESP na platformie ePUAP  http://epuap.gov.pl