rckik

Dane teleadresowe - BIP RCKiK Wałbrzych

Dane teleadresowe

Telefony czynne całą dobę (Dział Ekspedycji):

74 664 63 10

74 664 63 11

74 664 63 15

Awaryjny telefon komórkowy:

667 882 000

Awaryjny telefon stacjonarny:

74 84 25 914

 

DYREKTOR NACZELNY

tel. 74 664 63 19

e-mail: dyrektor@rckik.walbrzych.pl

Sekretariat

tel. 74 664 63 19

fax. 74 842 59 16

e-mail: sekretariat@rckik.walbrzych.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

tel. 74 664 63 17

e-mail: dyradm@rckik.walbrzych.pl

 

P.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

tel.: 74 664 63 13

e-mail: dyrmed@rckik.walbrzych.pl

 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

tel. 74 664 63 14

e-mail: dzj@rckik.walbrzych.pl

 

Sekcja Kadr

tel. 74 664 63 27

e-mail: kadry@rckik.walbrzych.pl

 

Sekcja ds. Promocji

tel. 74 664 63 16

e-mail: promocja@rckik.walbrzych.pl

 

DZIAŁ DAWCÓW I POBIERANIA

Rejestracja Dawców

tel.74 664 63 45

e-mail: rejestracja@rckik.walbrzych.pl

Pracownia Pobierania Krwi i jej Składników

tel.74 664 63 38

e-mail: dpk@rckik.walbrzych.pl

Ekipy Wyjazdowe

Ekipa 1 Ambulans 

tel. 697 667 866

e-mail: ew1@rckik.walbrzych.pl

Ekipa 2

tel. 695 656 665

e-mail: ew2@rckik.walbrzych.pl

Ekipa 3 Ambulans 

tel. 603 188 252

e-mail: ew3@rckik.walbrzych.pl

Ekipa Kłodzko

tel. 74 865 12 43

tel. 74 867 16 62

e-mail: klodzko@rckik.walbrzych.pl

Ekipa Jelenia Góra

tel. 75 764 64 26

e-mail: jeleniagora@rckik.walbrzych.pl

Ekipa Bogatynia

tel. 75 773 20 31

57 57 57 940

e-mail: bogatynia@rckik.walbrzych.pl

 

 

Skrzynka dla ozdrowieńców COVID-19: ozdrowieniec@rckik.walbrzych.pl

 

DZIAŁ LABORATORYJNY

e-mail: serodiagnostyka@rckik.walbrzych.pl

Pracownia Serologicznych Badań Konsultacyjnych

tel.74 664 63 21

Pracownia Serologiczna Grup Krwi

tel.74 664 63 37

Pracownia Diagnostyki Czynników Zakaźnych

tel.74 664 63 41, 74 664 63 20

e-mail: viralcz@rckik.walbrzych.pl

 

DZIAŁ PREPARATYKI I EKSPEDYCJI

tel.74 664 63 25

e-mail: dpe@rckik.walbrzych.pl

Ekspedycja Krwi

tel.74 664 63 10, 11, 15

Pracownia Preparatyki Krwi

tel.74 664 63 24

 

DZIAŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

tel.74 664 63 14, 74 664 63 18

e-mail: dzj@rckik.walbrzych.pl

Pracownia Kontroli Jakości

tel.74 664 63 33

e-mail: dzjkj@rckik.walbrzych.pl

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA

tel.74 664 63 22

e-mail: ksiegowosc@rckik.walbrzych.pl

Księgowość

tel.74 664 63 29

e-mail: ksiegowosc2@rckik.walbrzych.pl

e-mail: place@rckik.walbrzych.pl

Kasa

tel.74 664 63 31

e-mail: kasa@rckik.walbrzych.pl

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

tel.74 664 63 17

e-mail: dzl@rckik.walbrzych.pl

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

tel.74 664 63 35

e-mail: administracja@rckik.walbrzych.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 74 664 63 51

e-mail: zamowienia@rckik.walbrzych.pl

Sekcja Techniczno-Transportowa

tel.74 664 63 26

e-mail: j.gabrysiak@rckik.walbrzych.pl

Sekcja Informatyczna

tel.74 664 63 34

e-mail: it@rckik.walbrzych.pl
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Doręczanie dokumentów elektronicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Dostarczania dokumentów elektronicznych do RCKiK:

  • osobiście, na elektronicznych nośnikach danych,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.walbrzych.pl,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej RCKiK: /RCKiK_Walbrzych/SkrytkaESP na platformie ePUAP  http://epuap.gov.pl