RCKiK

Godziny pracy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu czynne całodobowo.

W każdy poniedziałek zapraszamy do Centrum w godz. 7:00 do 17:00.

Rejestracja Dawców Krwi od 700 do 1330 

Krew można oddawać w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 800 – 1200.

Sekretariat od 700 do 1435.