rckik

Podstawy prawne - BIP RCKiK Wałbrzych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu prowadzi działalność na podstawie:

1. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
(Dz.U. 2023 poz. 318)
2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
(Dz.U. 2022 poz. 633)
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
(Dz.U. 2023 poz. 120)
4. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
(Dz.U. 2022 poz. 1710)
5. Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
(Dz.U 2020 poz. 2134)
6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
(Dz.U. 2022 poz. 1634)
7. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne.
(Dz.U. 2022 poz. 2301) 
8. Statutu nadanego przez Ministra Zdrowia.
9. Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w tym finansowych i podatkowych.