RCKiK

 • [ZP/18/2018] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch zadań pn. „Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego” oraz „Przebudowa, demontaż i budowa ogrodzenia” dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/17/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa 2 sztuk wirówek laboratoryjnych do wirowania krwi lub jej składników wraz z wyposażeniem – dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/15/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (maksymalna wielkość puli 6 donacji) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej” - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/16/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/14/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa pojemników potrójnych góra – dół z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • [ZP/13/2018] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. “Remont wyznaczonych pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, wymiana okna i drzwi, wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki oraz wykonanie podbitki dachu”

  Więcej
 • [ZP/11/2018] przetarg nieograniczony

  „Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 1.200 sztuk  w okresie 12 miesięcy”.

  Więcej
 • [ZP/09/2018] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Remont wyznaczonych pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w w Wałbrzychu, wymiana okna i drzwi, wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki, wymiana wykładzin oraz wykonanie podbitki dachu"

  Więcej
 • [ZP/08/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa nożyków do zgrzewarki TSCD do sterylnego łączenia drenów w okresie 12 miesięcy dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/05/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • [ZP/03/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/01/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/02/2018] Przetarg nieograniczony

  Wykonywanie badań próbek donacji w celu wykrycia obecności DNA Parwowirusa B19 i RNA HAV metodami NAT w okresie do 31 grudnia 2018 r.

  Więcej
 • [ZP/13/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i multimedialnego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/11/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa 240.000 szL czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy.

  Więcej
 • [ZP/10/2017] Przetarg nieograniczony

  Kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/09/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/08/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/07/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa próbówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, próbówek plastikowych jednorazowych do pobierania krwi żylnej wraz z korkami.

  Więcej
 • [ZP/06/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (przy uwzględnianiu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej