RCKiK

 • Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo - leukocytarnego w ilości 1600 sztuk  w okresie 12 miesięcy

  Więcej
 • Dostawa nożyków do zgrzewarki TSCD - II do sterylnego łączenia drenów w okresie 12 miesięcy  dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu

  Więcej
 • Dostawa dwóch pras automatycznych – dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Dostawa 224.000 szt. czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy

  Więcej
 • Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego” oraz „Przebudowa, demontaż i budowa ogrodzenia” dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „Aplikacja Pracownie RCKiK - KRDK” w okresie 36 m-cy

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch zadań pn. „Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego oraz „Przebudowa, demontaż i budowa ogrodzenia” dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch zadań pn. „Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego” oraz „Przebudowa, demontaż i budowa ogrodzenia” dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Wykonywanie badań próbek donacji w celu wykrycia obecności DNA Parwowirusa B19 i RNA HAV metodami NAT w okresie do 31 grudnia 2019 r.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch zadań pn. „Przebudowa zewnętrznej strefy wejścia dla dawców i budowa pylonu informacyjnego” oraz „Przebudowa, demontaż i budowa ogrodzenia” dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa 2 sztuk wirówek laboratoryjnych do wirowania krwi lub jej składników wraz z wyposażeniem – dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (maksymalna wielkość puli 6 donacji) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej” - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa pojemników potrójnych góra – dół z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. “Remont wyznaczonych pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, wymiana okna i drzwi, wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki oraz wykonanie podbitki dachu”

  Więcej
 • „Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 1.200 sztuk  w okresie 12 miesięcy”.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Remont wyznaczonych pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w w Wałbrzychu, wymiana okna i drzwi, wykonanie zabudowy wewnętrznej ze ścianki aluminiowej z wykorzystaniem elementów istniejącej ścianki, wymiana wykładzin oraz wykonanie podbitki dachu"

  Więcej
 • Dostawa nożyków do zgrzewarki TSCD do sterylnego łączenia drenów w okresie 12 miesięcy dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej