RCKiK

 • [ZP/05/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • [ZP/03/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/01/2018] Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/02/2018] Przetarg nieograniczony

  Wykonywanie badań próbek donacji w celu wykrycia obecności DNA Parwowirusa B19 i RNA HAV metodami NAT w okresie do 31 grudnia 2018 r.

  Więcej
 • [ZP/13/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i multimedialnego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/11/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa 240.000 szL czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy.

  Więcej
 • [ZP/10/2017] Przetarg nieograniczony

  Kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/09/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/08/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/07/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa próbówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, próbówek plastikowych jednorazowych do pobierania krwi żylnej wraz z korkami.

  Więcej
 • [ZP/06/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (przy uwzględnianiu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/05/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa pojemników potrójnych góra-dół z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/04/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa zestawów do automatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 1.100 sztuk.

  Więcej
 • [ZP/03/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa nożyków do zgrzewarki TSCD do sterylnego łączenia drenów w okresie 12 miesięcy dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/02/2017] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej z robotami budowlanymi towarzyszącymi" zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, charakterystyka robót budowlanych (ze zmianami dokonanymi przez Zamawiającego).

  Więcej
 • [ZP/01/2017] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż komory mroźniczej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/19/2016] Przetarg nieograniczony

  Kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/18/2016] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 240.000 szt. czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy która Zamawiający wydaje dawcom krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego. 

  Więcej
 • [ZP/17/2016] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 240.000 szt. czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy która Zamawiający wydaje dawcom krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego.

  Więcej
 • Dialog techniczny

  Ogłoszenie i dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającym na:

  Modernizacji/przebudowie/budowie, zaprojektowaniu i wykonaniu mroźni nr 2 do przechowywania osocza z krwi ludzkiej, znajdującej się w budynku głównym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ul. B. Chrobrego 31 oraz dobudowaniu przedsionka mroźni od strony podwórza pod istniejącym zadaszeniem.

  Więcej