RCKiK

Przetarg nieograniczony

Drukuj
1 2 3

Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (przy uwzględnieniu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej.


Data wytworzenia: 2013-04-30 14:26 Autor: Grzegorz Dargiel Data publikacji: 2013-04-30 14:26 Osoba udostępniająca na stronie: Damian Płoński Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-10 Osoba modyfikująca: Grzegorz Dargiel