RCKiK

Przetarg nieograniczony

Drukuj
1 2 3

Dostawa jakościowych testów do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1+2, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) metodą chemiluminescencji oraz materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych oraz kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do automatycznych metod, służących do zwolnienia wskazanej ilości donacji i podłączeniem aparatury do systemu komputerowego posiadanego przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.


Data wytworzenia: 2013-08-16 09:20 Autor: Grzegorz Dargiel Data publikacji: 2013-08-16 09:20 Osoba udostępniająca na stronie: Damian Płoński Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-10 Osoba modyfikująca: Grzegorz Dargiel