RCKiK

[ZP/15/2018] Przetarg nieograniczony

Drukuj
1 2 3

Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (maksymalna wielkość puli 6 donacji) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej” - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.


Data wytworzenia: 2018-08-13 11:44 Autor: Arkadiusz Drogosz Data publikacji: 2018-08-13 11:44 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Drogosz Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-01 Osoba modyfikująca: Arkadiusz Drogosz