rckik

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zamówienia na wykonanie usługi - postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro


Data wytworzenia: 2014-07-22 22:17 Autor: Grzegorz Dargiel Data publikacji: 2014-07-22 22:17 Osoba udostępniająca na stronie: Grzegorz Dargiel Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-10 Osoba modyfikująca: