RCKiK

Zapytanie ofertowe

Drukuj
1 2 3

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie przez WYKONAWCĘ, we współdziałaniu ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, opieki informatycznej nad oprogramowaniem Pracownie RCKiK - KRDK i oprogramowaniem wspomagającym, wdrożonym w jednostkach zamawiającego.


Data wytworzenia: 2017-12-27 13:32 Autor: Rafał Gorczakowski Data publikacji: 2017-12-27 13:32 Osoba udostępniająca na stronie: Rafał Gorczakowski Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-30 Osoba modyfikująca: Arkadiusz Drogosz