rckik

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Dotyczy zamówienia na wykonanie usługi: opracowanie projektu przebudowy placu parkingowego, posadowienia mroźni kontenerowej oraz wykonania ogrodzenia w RCKiK w Wałbrzychu.


Data wytworzenia: 2014-12-04 19:32 Autor: Admin RCKiK Data publikacji: 2014-12-04 19:32 Osoba udostępniająca na stronie: Rafał Gorczakowski Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-22 Osoba modyfikująca: