rckik

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Dotyczy zamówienia na dostawę: elementy wykonawcze do urządzeń zgrzewających - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.


Data wytworzenia: 2015-02-16 11:48 Autor: Admin RCKiK Data publikacji: 2015-02-16 11:48 Osoba udostępniająca na stronie: Rafał Gorczakowski Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-22 Osoba modyfikująca: