rckik

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Dotyczy zamówienia na dostawę: serwer wraz z oprogramowaniem.


Data wytworzenia: 2015-03-26 13:17 Autor: Admin RCKiK Data publikacji: 2015-03-26 13:17 Osoba udostępniająca na stronie: Rafał Gorczakowski Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-22 Osoba modyfikująca: