RCKiK

Zapytanie ofertowe ZP/24/2018

Drukuj
1 2 3

Sprawowanie opieki nad systemem informatycznym Pracownie RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


Data wytworzenia: 2018-12-14 14:21 Autor: Arkadiusz Drogosz Data publikacji: 2018-12-14 14:21 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Drogosz Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-27 Osoba modyfikująca: Arkadiusz Drogosz