RCKiK

[ZP/06/2016] Przetarg nieograniczony

Drukuj
1 2 3

Sukcesywna dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 46.000 oznaczeń wraz z 48-miesięczną dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu "Aplikacja Pracownie RCKiK - KRDK" na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.


Data wytworzenia: 2016-03-29 13:10 Autor: Rafał Gorczakowski Data publikacji: 2016-03-29 13:10 Osoba udostępniająca na stronie: Rafał Gorczakowski Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-20 Osoba modyfikująca: Rafał Gorczakowski