rckik

[ZP/01/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/01/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów -   dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”


Data wytworzenia: 2022-02-25 14:25 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2022-02-25 14:25 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-11 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak