rckik

[ZP/02/2023] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/02/2023] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9c66a416-924e-11ed-b4ea-f64d350121d2


Data wytworzenia: 2023-01-17 10:45 Autor: Arkadiusz Drogosz Data publikacji: 2023-01-17 10:45 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Drogosz Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-17 Osoba modyfikująca: Arkadiusz Drogosz