rckik

[ZP/04/2022] zamówienie publiczne w trybie prztargu nieograniczonego

[ZP/04/2022] zamówienie publiczne w trybie prztargu nieograniczonego

Dostawa jakościowych testów do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1+2, HBsAg (z testem potwierdzenia) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi,  kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz dzierżawą urządzeń  niezbędnych do automatycznych metod służących do zwolnienia 120.000 donacji w okresie 48 miesięcy oraz podłączeniem urządzeń do systemu komputerowego Zamawiającego.


Data wytworzenia: 2022-04-08 13:44 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2022-04-08 13:44 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-17 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak