RCKiK

[ZP/06/2017] Przetarg nieograniczony

Drukuj
1 2 3

Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (przy uwzględnianiu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.


Data wytworzenia: 2017-08-08 10:06 Autor: Rafał Gorczakowski Data publikacji: 2017-08-08 10:06 Osoba udostępniająca na stronie: Rafał Gorczakowski Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-15 Osoba modyfikująca: Grzegorz Dargiel