rckik

[ZP/07/2021] Zapytanie ofertowe

[ZP/07/2021] Zapytanie ofertowe

“Sprawowanie opieki nad systemem informatycznym Pracownie RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”


Data wytworzenia: 2021-06-01 13:37 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2021-06-01 13:37 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-08 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak