rckik

[ZP/09/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/09/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzychu”


Data wytworzenia: 2022-06-01 13:33 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2022-06-01 13:33 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-17 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak