rckik

[ZP/13/2021] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/13/2021] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


Data wytworzenia: 2021-09-01 12:24 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2021-09-01 12:24 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-21 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak