rckik

[ZP/18/2021] Zapytanie ofertowe

[ZP/18/2021] Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa parasoli - materiałów promujących honorowe krwiodawstwo na terenie działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.


Data wytworzenia: 2021-11-10 14:33 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2021-11-10 14:33 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-19 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak