rckik

[ZP/14/2021] Zapytanie ofertowe

[ZP/14/2021] Zapytanie ofertowe

„Dostawa materiałów promujących honorowe krwiodawstwo na terenie działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”


Data wytworzenia: 2021-09-24 13:36 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2021-09-24 13:36 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-21 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak