rckik

[ZP/14/2022] Zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/14/2022] Zamówienie publiczne w trybie podstawowym

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu temperatury i wilgotności w urządzeniach chłodniczych, pomieszczeniach oraz w pojazdach do transportu krwi i jej składników - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.


Data wytworzenia: 2022-06-29 10:17 Autor: Rafał Gorczakowski Data publikacji: 2022-06-29 10:17 Osoba udostępniająca na stronie: Rafał Gorczakowski Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-13 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak