rckik

[ZP/15/2021] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/15/2021] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

Dostawa prasy automatycznej do preparatyki krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


Data wytworzenia: 2021-10-26 08:14 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2021-10-26 08:14 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-16 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak