rckik

[ZP/15/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/15/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzychu”


Data wytworzenia: 2022-06-27 12:40 Autor: Arkadiusz Drogosz Data publikacji: 2022-06-27 12:40 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Drogosz Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-05 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak