rckik

[ZP/16/2021] Zapytanie ofertowe

[ZP/16/2021] Zapytanie ofertowe

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - DO 28.10.2021. DO GODZ.12:00

Dostawa biurowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”


Data wytworzenia: 2021-10-18 14:15 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2021-10-18 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-02 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak