rckik

[ZP/17/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/17/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”


Data wytworzenia: 2022-07-11 13:04 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2022-07-11 13:04 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-25 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak