rckik

[ZP/18/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/18/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”


Data wytworzenia: 2022-08-02 12:05 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2022-08-02 12:05 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-16 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak