rckik

[ZP/19/2021] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/19/2021] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

„Dostawa prasy automatycznej do preparatyki krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzychu”


Data wytworzenia: 2021-11-18 14:35 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2021-11-18 14:35 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-26 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak