rckik

[ZP/20/2022] Zapytanie ofertowe

[ZP/20/2022] Zapytanie ofertowe

“Sprawowanie opieki nad systemem informatycznym Pracownie RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”


Data wytworzenia: 2022-08-16 12:02 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2022-08-16 12:02 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-24 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak