rckik

[ZP/21/2021] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/21/2021] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

„Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzychu”


Data wytworzenia: 2021-12-13 13:48 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2021-12-13 13:48 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-21 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak