rckik

[ZP/21/2023] Zapytanie ofertowe

[ZP/21/2023] Zapytanie ofertowe

"Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa wraz z wyposażeniem dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - 1 sztuka"


Data wytworzenia: 2023-05-26 13:42 Autor: Arkadiusz Drogosz Data publikacji: 2023-05-26 13:42 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Drogosz Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-22 Osoba modyfikująca: Arkadiusz Drogosz