rckik

[ZP/22/2022] Zapytanie ofertowe

[ZP/22/2022] Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług zarządzania projektem współfinansowanym ze środków UE w ramach Osi priorytetowej XI „REACT-EU” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Doposażenie i modernizacja pomieszczeń jednostki publicznej służby krwi jako niezbędne działania do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”.


Data wytworzenia: 2022-09-06 08:04 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2022-09-06 08:04 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-11 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak