rckik

[ZP/23/2021] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/23/2021] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

„Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wałbrzychu”


Data wytworzenia: 2021-12-22 07:11 Autor: Dorota Jakubiak Data publikacji: 2021-12-22 07:11 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Jakubiak Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-04 Osoba modyfikująca: Dorota Jakubiak