rckik

[ZP/26/2022] Zapytanie ofertowe

[ZP/26/2022] Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego zarządzania projektem współfinansowanym ze środków UE w ramach Osi priorytetowej XI "REACT-EU" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. "Doposażenie i modernizacja pomieszczeń jednostki publicznej służby krwi jako działania do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych".


Data wytworzenia: 2022-11-03 13:11 Autor: Arkadiusz Drogosz Data publikacji: 2022-11-03 13:11 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Drogosz Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-25 Osoba modyfikująca: Arkadiusz Drogosz