rckik

[ZP/27/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

[ZP/27/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym

"Zakup i dostawa 20 szt. fabrycznie nowych wagomieszarek do pobierania krwi wraz ze zgrzewarkami i walizkami na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu"


Data wytworzenia: 2022-11-25 09:26 Autor: Arkadiusz Drogosz Data publikacji: 2022-11-25 09:26 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Drogosz Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-02 Osoba modyfikująca: Arkadiusz Drogosz