rckik

[ZP/30/2023] Zapytanie ofertowe

[ZP/30/2023] Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług obejmujących odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych w okresie 12 miesięcy, pochodzących z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


Data wytworzenia: 2023-08-18 13:00 Autor: Arkadiusz Drogosz Data publikacji: 2023-08-18 13:00 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Drogosz Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-21 Osoba modyfikująca: Admin RCKiK