rckik

Profile - BIP RCKiK Wałbrzych

Historia zmian

 • Artykuł : "Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym - trzecie" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dialog techniczny" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "[ZP/17/2016] Przetarg nieograniczony" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "[ZP/18/2016] Przetarg nieograniczony" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "[ZP/19/2016] Przetarg nieograniczony" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa 8 sztuk stacjonarnych i ekipowych wagomieszarek do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa (zakup) samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa." zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa testów immunoenzymatycznych służących do wykrywania w ludzkiej surowicy bądź osoczu przeciwciał przeciwko krętkowi blademu - Treponema pallidum powstałych w przebiegu kiły wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie badań." zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa (zakup) samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa." zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa odczynników do badań istotnych w kierunku HCV-RNA, HIV-RNA, HBV-DNA w pojedynczej donacji oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do przeprowadzenia ww. badań - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa (zakup) fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa konserw mięsnych (500 gram) dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w asortymencie zawierającym co najmniej 3 rodzaje konserw w jednej zryczałtowanej cenie." zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Świadczenie w latach 2008-2009 usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa testów immunoenzymatycznych służących do wykrywania w ludzkiej surowicy bądź osoczu przeciwciał przeciwko krętkowi blademu - Treponema pallidum powstałych w przebiegu kiły wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie badań." zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa w pełni automatycznego analizatora do badań immunotransfuzjologicznych pracującego w technologii mikrokart żelowych w ramach rozbudowy posiadanego systemu „Diamed” wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa zamrażarki szokowej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa." zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa wirówki chłodzeniowej do preparatyki krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Remont pomieszczeń w budynku RCKiK przy ul. Chrobrego 31 w Wałbrzychu dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa separatora komórkowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa konserw mięsnych dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia." zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Dostawa do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu bonów towarowych uprawniających do zakupu towarów i usług w co najmniej branży spożywczej i chemicznej" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "DOSTAWA CZEKOLADY DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU “ - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Ogłoszenie" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Ogłoszenie w sprawie sprzedaży przedmiotów" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Ogłoszenie w sprawie sprzedaży przedmiotów" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Ogłoszenie w sprawie sprzedaży przedmiotu" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony" zmieniono dnia: 2022-03-10 09:54 przez: Rafał Gorczakowski