rckik

Profile - BIP RCKiK Wałbrzych

Historia zmian

 • Artykuł : "[ZP/28/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" stworzono dnia: 2022-12-05 10:49 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/27/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-12-02 12:50 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/27/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-12-02 11:07 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "[ZP/27/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-12-02 10:02 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "[ZP/27/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-11-30 08:35 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "[ZP/27/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-11-25 10:31 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/26/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-11-25 10:30 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/26/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-11-25 10:29 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/27/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" stworzono dnia: 2022-11-25 09:26 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/24/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-11-16 12:18 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "[ZP/25/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-11-16 11:01 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "[ZP/26/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-11-16 06:55 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "[ZP/25/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-11-14 11:04 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/25/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-11-14 10:03 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/26/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-11-08 10:23 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/24/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-11-08 09:17 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/24/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-11-08 09:16 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/25/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-11-04 13:16 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/25/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" stworzono dnia: 2022-11-04 11:47 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/26/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-11-03 13:17 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/26/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-11-03 13:11 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/26/2022] Zapytanie ofertowe" stworzono dnia: 2022-11-03 13:11 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Strona : "Plany zamówień publicznych" zmieniono dnia: 2022-11-02 12:56 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/24/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-10-28 13:43 przez: Rafał Gorczakowski
 • Artykuł : "[ZP/24/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-10-24 14:24 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/24/2022] Zapytanie ofertowe" stworzono dnia: 2022-10-24 14:23 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "Pomiary elektryczne ochronne." zmieniono dnia: 2022-10-24 14:19 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "Pomiary elektryczne ochronne." stworzono dnia: 2022-10-13 13:47 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/22/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-10-11 12:08 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/23/2022] Zapytanie ofertowe" zmieniono dnia: 2022-09-23 09:29 przez: Dorota Jakubiak