rckik

Profile - BIP RCKiK Wałbrzych

Historia zmian

 • Artykuł : "[ZP/04/2022] zamówienie publiczne w trybie prztargu nieograniczonego" zmieniono dnia: 2022-04-29 13:16 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/04/2022] zamówienie publiczne w trybie prztargu nieograniczonego" zmieniono dnia: 2022-04-29 13:16 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/04/2022] zamówienie publiczne w trybie prztargu nieograniczonego" zmieniono dnia: 2022-04-08 13:55 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/04/2022] zamówienie publiczne w trybie prztargu nieograniczonego" zmieniono dnia: 2022-04-08 13:54 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/04/2022] zamówienie publiczne w trybie prztargu nieograniczonego" zmieniono dnia: 2022-04-08 13:54 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/04/2022] zamówienie publiczne w trybie prztargu nieograniczonego" stworzono dnia: 2022-04-08 13:44 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/06/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-04-05 10:53 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/06/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-04-04 13:26 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/06/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-04-04 10:00 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/06/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-04-01 13:33 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-29 12:17 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[KO/04/2022] KONKURS OFERT" zmieniono dnia: 2022-03-29 11:09 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[KO/04/2022] KONKURS OFERT" zmieniono dnia: 2022-03-29 11:09 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/06/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-29 07:45 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/06/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-29 07:45 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/06/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" stworzono dnia: 2022-03-28 14:35 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-28 14:30 przez: Dorota Jakubiak
 • Strona : "Plany zamówień publicznych" zmieniono dnia: 2022-03-25 13:09 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-25 13:03 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-25 10:00 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-22 12:53 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-22 09:41 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-17 08:38 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-17 08:35 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-16 13:51 przez: Arkadiusz Drogosz
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-15 14:08 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/05/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" stworzono dnia: 2022-03-15 14:08 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/03/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-14 12:12 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/03/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-14 12:07 przez: Dorota Jakubiak
 • Artykuł : "[ZP/03/2022] zamówienie publiczne w trybie podstawowym" zmieniono dnia: 2022-03-14 10:00 przez: Dorota Jakubiak