RCKiK

 • [ZP/10/2015] Przetarg nieograniczony

  Roboty remontowo-budowlane w obszarze zabudowań zaplecza wraz z wykonaniem i montażem komory mroźniczej na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

  Więcej
 • [ZP/09/2015] Przetarg nieograniczony

  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego i komputerowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/08/2015] Przetarg nieograniczony

  Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (przy uwzględnianiu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/07/2015] Przetarg nieograniczony

  Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem Pracownie RCKiK - KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/05/2015] Przetarg nieograniczony

  Dostawa pojemników potrójnych góra-dół z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/06/2015] Przetarg nieograniczony

  Dostawa 3 sztuk kiosków internetowych dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/04/2015] Przetarg nieograniczony

  Dostawa czekolady dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy. 

  Więcej
 • [ZP/02/2015] Przetarg nieograniczony

  Dostawa liczników do zgrzewarki CompoDock w okresie 12 miesięcy dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu w ilości na 10 000 sztuk zgrzewów.

  Więcej
 • [ZP/01/2015] Przetarg nieograniczony

  Wykonywanie badań próbek donacji w celu wykrycia obecności DNA Parwowirusa B19 i RNA HAV metodami NAT w okresie do 12 lipca 2016 r.

  Więcej