RCKiK

 • Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Wykonywanie badań próbek donacji w celu wykrycia obecności DNA Parwowirusa B19 i RNA HAV metodami NAT w okresie do 31 grudnia 2018 r.

  Więcej
 • Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i multimedialnego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa 240.000 szL czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy.

  Więcej
 • Kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa próbówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, próbówek plastikowych jednorazowych do pobierania krwi żylnej wraz z korkami.

  Więcej
 • Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (przy uwzględnianiu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych z możliwością wykonania badań pojedynczych donacji w przypadku badań CITO oraz badań potwierdzających dodatni wynik testu serologicznego wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, koniecznymi do wykonania badań i archiwizacji badanego materiału oraz dzierżawą niezbędnej aparatury do automatycznych metod badań biologii molekularnej - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa pojemników potrójnych góra-dół z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Dostawa zestawów do automatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 1.100 sztuk.

  Więcej
 • Dostawa nożyków do zgrzewarki TSCD do sterylnego łączenia drenów w okresie 12 miesięcy dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej z robotami budowlanymi towarzyszącymi" zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, charakterystyka robót budowlanych (ze zmianami dokonanymi przez Zamawiającego).

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż komory mroźniczej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa 240.000 szt. czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy która Zamawiający wydaje dawcom krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego. 

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa 240.000 szt. czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy która Zamawiający wydaje dawcom krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego.

  Więcej
 • Dialog techniczny

  Ogłoszenie i dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającym na:

  Modernizacji/przebudowie/budowie, zaprojektowaniu i wykonaniu mroźni nr 2 do przechowywania osocza z krwi ludzkiej, znajdującej się w budynku głównym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ul. B. Chrobrego 31 oraz dobudowaniu przedsionka mroźni od strony podwórza pod istniejącym zadaszeniem.

  Więcej
 • Dostawa jakościowych testów do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1+2, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) oraz materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych oraz kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do automatycznych metod, służących do zwolnienia 87.000 donacji w okresie 36 miesięcy i podłączeniem aparatury do systemu komputerowego KRDK

  Więcej
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 szt. bagażnika dodatkowego ze stelażem tzw. skybox-a dla potrzeb regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej