RCKiK

 • [ZP/04/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa zestawów do automatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 1.100 sztuk.

  Więcej
 • [ZP/03/2017] Przetarg nieograniczony

  Dostawa nożyków do zgrzewarki TSCD do sterylnego łączenia drenów w okresie 12 miesięcy dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/02/2017] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej z robotami budowlanymi towarzyszącymi" zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, charakterystyka robót budowlanych (ze zmianami dokonanymi przez Zamawiającego).

  Więcej
 • [ZP/01/2017] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż komory mroźniczej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/19/2016] Przetarg nieograniczony

  Kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/18/2016] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 240.000 szt. czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy która Zamawiający wydaje dawcom krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego. 

  Więcej
 • [ZP/17/2016] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 240.000 szt. czekolady 100 g. dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w okresie 12 miesięcy która Zamawiający wydaje dawcom krwi dla zrównoważenia wysiłku energetycznego.

  Więcej
 • Dialog techniczny

  Ogłoszenie i dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającym na:

  Modernizacji/przebudowie/budowie, zaprojektowaniu i wykonaniu mroźni nr 2 do przechowywania osocza z krwi ludzkiej, znajdującej się w budynku głównym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy ul. B. Chrobrego 31 oraz dobudowaniu przedsionka mroźni od strony podwórza pod istniejącym zadaszeniem.

  Więcej
 • [ZP/16/2016] Przetarg nieograniczony

  Dostawa jakościowych testów do diagnostyki w próbkach osocza/surowicy krwiodawców przeciwciał anty HCV, przeciwciał anty HIV 1+2, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) oraz materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych oraz kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do automatycznych metod, służących do zwolnienia 87.000 donacji w okresie 36 miesięcy i podłączeniem aparatury do systemu komputerowego KRDK

  Więcej
 • [ZP/15/2016] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 szt. bagażnika dodatkowego ze stelażem tzw. skybox-a dla potrzeb regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/14/2016] Przetarg nieograniczony

  Dostawa komory laminarnej do preparatyki krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/13/2016] Przetarg nieograniczony

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 szt. bagażnika dodatkowego ze stelażem tzw. skybox-a dla potrzeb regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/12/2016] Przetarg nieograniczony

  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  UWAGA: sprostowanie do załącznika SIWZ.

  Więcej
 • [ZP/11/2016] Przetarg nieograniczony

  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/10/2016] Przetarg nieograniczony

  Dostawa pojemników potrójnych góra-dół z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/09/2016] Przetarg nieograniczony

  Dostawa pojemników potrójnych góra-dół z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/08/2016] Przetarg nieograniczony

  Dostawa (zakup) samochodu do transportu ekip wyjazdowych dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/07/2016]Przetarg nieograniczony

  Dostawa zamrażarki szokowej do mrożenia pojemników z osoczem - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/06/2016] Przetarg nieograniczony

  Sukcesywna dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 46.000 oznaczeń wraz z 48-miesięczną dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu "Aplikacja Pracownie RCKiK - KRDK" na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

  Więcej
 • [ZP/05/2016] Przetarg nieograniczony

  Wykonywanie badań próbek donacji w celu wykrycia obecności DNA Parwowirusa B19 i RNA HAV metodami NAT w okresie do 31 grudnia 2017 r.

  Więcej