rckik

Profile - BIP RCKiK Wałbrzych

Historia zmian

 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-05-06 20:41 przez: Teresa Kamińska
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-05-06 20:40 przez: Teresa Kamińska
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-05-02 12:39 przez: Teresa Kamińska
 • Artykuł : "Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." zmieniono dnia: 2011-05-02 09:12 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." zmieniono dnia: 2011-05-02 09:12 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." zmieniono dnia: 2011-05-02 09:12 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-29 09:29 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-29 09:26 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-29 09:26 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-29 09:25 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-29 09:25 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-29 09:24 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Dane teleadresowe" zmieniono dnia: 2011-04-29 09:21 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Dane teleadresowe" zmieniono dnia: 2011-04-29 09:21 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Dane teleadresowe" zmieniono dnia: 2011-04-29 09:21 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Dostawa testów immunoenzymatycznych służących do wykrywania w ludzkiej surowicy bądź osoczu przeciwciał przeciwko krętkowi blademu - Treponema pallidum powstałych w przebiegu kiły wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie badań." zmieniono dnia: 2011-04-29 08:55 przez: Marek Głód
 • Artykuł : "Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." zmieniono dnia: 2011-04-29 08:54 przez: Marek Głód
 • Artykuł : "Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." stworzono dnia: 2011-04-22 14:16 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-20 10:50 przez: Teresa Kamińska
 • Strona : "Kierownictwo RCKiK" zmieniono dnia: 2011-04-13 13:43 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-04-13 13:42 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Konkurs ofert na sprzedaż nadwyżki świeżo mrożonego osocza (FFP) do frakcjonowania z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" zmieniono dnia: 2011-04-11 07:21 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Konkurs ofert na sprzedaż nadwyżki świeżo mrożonego osocza (FFP) do frakcjonowania z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" zmieniono dnia: 2011-04-11 07:21 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Konkurs ofert na sprzedaż nadwyżki świeżo mrożonego osocza (FFP) do frakcjonowania z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" stworzono dnia: 2011-04-11 07:15 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-06 10:16 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2011-04-04 12:09 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-04 08:17 przez: Teresa Kamińska
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-04 08:17 przez: Teresa Kamińska
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-04 07:48 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-04 07:47 przez: Grzegorz Dargiel