rckik

Profile - BIP RCKiK Wałbrzych

Historia zmian

 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:28 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:25 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:23 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:23 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:22 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:21 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:19 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:19 przez: rckik
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:13 przez: rckik
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:12 przez: rckik
 • Strona : "Redaktorzy BIP-u" zmieniono dnia: 2011-03-24 13:29 przez: rckik
 • Artykuł : "DOSTAWA CZEKOLADY DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU “ - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:" stworzono dnia: 2011-03-24 13:07 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu bonów towarowych uprawniających do zakupu towarów i usług w co najmniej branży spożywczej i chemicznej" stworzono dnia: 2011-03-24 13:06 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa konserw mięsnych dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia." stworzono dnia: 2011-03-24 13:05 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa separatora komórkowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." stworzono dnia: 2011-03-24 13:04 przez: rckik
 • Artykuł : "Remont pomieszczeń w budynku RCKiK przy ul. Chrobrego 31 w Wałbrzychu dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" stworzono dnia: 2011-03-24 13:03 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa wirówki chłodzeniowej do preparatyki krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" stworzono dnia: 2011-03-24 13:01 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa zamrażarki szokowej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa." stworzono dnia: 2011-03-24 13:00 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa w pełni automatycznego analizatora do badań immunotransfuzjologicznych pracującego w technologii mikrokart żelowych w ramach rozbudowy posiadanego systemu „Diamed” wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i" stworzono dnia: 2011-03-24 12:59 przez: rckik
 • Strona : "Archiwum przetargów" zmieniono dnia: 2011-03-24 12:58 przez: rckik
 • Artykuł : "Sprzedaż analizatora biochemicznego POINTE 2000 - EOS 2300 " stworzono dnia: 2011-03-24 12:56 przez: rckik
 • Artykuł : "Sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit " stworzono dnia: 2011-03-24 12:55 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa." stworzono dnia: 2011-03-24 12:55 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa" stworzono dnia: 2011-03-24 12:51 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa zestawów żywnościowych dla dawców krwi" stworzono dnia: 2011-03-24 12:50 przez: rckik
 • Artykuł : "Konkursu ofert na sprzedaż nadwyżki świeżo mrożonego osocza (FFP) do frakcjonowania z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" stworzono dnia: 2011-03-24 12:49 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa testów immunoenzymatycznych służących do wykrywania w ludzkiej surowicy bądź osoczu przeciwciał przeciwko krętkowi blademu - Treponema pallidum powstałych w przebiegu kiły wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie badań." stworzono dnia: 2011-03-24 12:48 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa czekolady dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." stworzono dnia: 2011-03-24 12:47 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza składającego się z 2 do 6 donacji (przy uwzględnieniu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych " stworzono dnia: 2011-03-24 12:46 przez: rckik
 • Artykuł : "Konkurs ofert na sprzedaż nadwyżki świeżo mrożonego osocza (FFP)" stworzono dnia: 2011-03-24 12:45 przez: rckik