rckik

Profile - BIP RCKiK Wałbrzych

Historia zmian

 • Artykuł : "Dostawa testów immunoenzymatycznych służących do wykrywania w ludzkiej surowicy bądź osoczu przeciwciał przeciwko krętkowi blademu - Treponema pallidum powstałych w przebiegu kiły wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie badań." stworzono dnia: 2011-03-24 12:48 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa czekolady dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." stworzono dnia: 2011-03-24 12:47 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza składającego się z 2 do 6 donacji (przy uwzględnieniu niepełnych puli) w przypadku badań rutynowych " stworzono dnia: 2011-03-24 12:46 przez: rckik
 • Artykuł : "Konkurs ofert na sprzedaż nadwyżki świeżo mrożonego osocza (FFP)" stworzono dnia: 2011-03-24 12:45 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa jednorazowych zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej na separatorach AUTOPHERESIS C Fenwal." stworzono dnia: 2011-03-24 12:44 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa 4 sztuk prasy do automatycznej preparatyki krwi." stworzono dnia: 2011-03-24 12:44 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa testów immunoenzymatycznych służących do wykrywania w ludzkiej surowicy bądź osoczu przeciwciał przeciwko krętkowi blademu - Treponema pallidum powstałych w przebiegu kiły wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie badań." stworzono dnia: 2011-03-24 12:43 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa bezpiecznego, fabrycznie nowego, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." stworzono dnia: 2011-03-24 12:42 przez: rckik
 • Artykuł : "Świadczenie w latach 2008-2009 usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" stworzono dnia: 2011-03-24 12:41 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa konserw mięsnych (500 gram) dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w asortymencie zawierającym co najmniej 3 rodzaje konserw w jednej zryczałtowanej cenie." stworzono dnia: 2011-03-24 12:40 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa (zakup) fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." stworzono dnia: 2011-03-24 12:38 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa odczynników do badań istotnych w kierunku HCV-RNA, HIV-RNA, HBV-DNA w pojedynczej donacji oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do przeprowadzenia ww. badań - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic" stworzono dnia: 2011-03-24 12:30 przez: rckik
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2011-03-24 12:27 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Article" zmieniono dnia: 2011-03-24 12:27 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa (zakup) samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa." stworzono dnia: 2011-03-24 12:26 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa testów immunoenzymatycznych służących do wykrywania w ludzkiej surowicy bądź osoczu przeciwciał przeciwko krętkowi blademu - Treponema pallidum powstałych w przebiegu kiły wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie badań." stworzono dnia: 2011-03-24 12:21 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa (zakup) samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa." stworzono dnia: 2011-03-24 12:20 przez: rckik
 • Strona : "Przetargi" zmieniono dnia: 2011-03-24 12:18 przez: rckik
 • Artykuł : "Dostawa 8 sztuk stacjonarnych i ekipowych wagomieszarek do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" stworzono dnia: 2011-03-24 12:18 przez: rckik
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:54 przez: rckik
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:54 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:54 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:54 przez: rckik
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:54 przez: rckik
 • Strona : "Godziny pracy" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:52 przez: rckik
 • Strona : "Godziny pracy" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:50 przez: rckik
 • Strona : "Godziny pracy" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:47 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:45 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:45 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-22 17:42 przez: rckik