rckik

Profile - BIP RCKiK Wałbrzych

Historia zmian

 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-04 07:46 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-04-04 07:38 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Redaktorzy BIP-u" zmieniono dnia: 2011-04-01 08:32 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2011-04-01 08:31 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Statut" zmieniono dnia: 2011-04-01 08:31 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Świadczenie w latach 2008-2009 usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" zmieniono dnia: 2011-03-30 12:41 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Dostawa konserw mięsnych (500 gram) dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w asortymencie zawierającym co najmniej 3 rodzaje konserw w jednej zryczałtowanej cenie." zmieniono dnia: 2011-03-30 12:40 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Dostawa (zakup) fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu." zmieniono dnia: 2011-03-30 12:40 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Dostawa odczynników do badań istotnych w kierunku HCV-RNA, HIV-RNA, HBV-DNA w pojedynczej donacji oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do przeprowadzenia ww. badań - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic" zmieniono dnia: 2011-03-30 12:40 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Dostawa (zakup) samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa." zmieniono dnia: 2011-03-30 12:40 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Dostawa testów immunoenzymatycznych służących do wykrywania w ludzkiej surowicy bądź osoczu przeciwciał przeciwko krętkowi blademu - Treponema pallidum powstałych w przebiegu kiły wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie badań." zmieniono dnia: 2011-03-30 12:40 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Dostawa (zakup) samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa." zmieniono dnia: 2011-03-30 12:39 przez: Grzegorz Dargiel
 • Artykuł : "Dostawa 8 sztuk stacjonarnych i ekipowych wagomieszarek do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu" zmieniono dnia: 2011-03-30 12:39 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Struktura organizacyjna" zmieniono dnia: 2011-03-30 11:48 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 11:06 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 11:05 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 11:04 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 11:02 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:58 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:31 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:30 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:30 przez: Grzegorz Dargiel
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:29 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:28 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:25 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:23 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:23 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:22 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:21 przez: rckik
 • Strona : "Akcje Wyjazdowe" zmieniono dnia: 2011-03-30 10:19 przez: rckik